اختتامیه طرح سجا بازدید مشاور محترم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از دانشکده آئین آشنائی با طرح سجا ضیافت افطار در مصلی امام خمینی(ره) نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مجهز شدن راهبند دانشکده به سیستم رادیو شناسه(R F I D )
اختتامیه طرح سجا
اختتامیه طرح سجا
بازدید مشاور محترم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از دانشکده
بازدید مشاور محترم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از دانشکده
آئین آشنائی با طرح سجا
آئین آشنائی با طرح سجا
ضیافت افطار در مصلی امام خمینی(ره)
ضیافت افطار در مصلی امام خمینی(ره) نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
مجهز شدن راهبند دانشکده به سیستم رادیو شناسه(R F I D )
مجهز شدن راهبند دانشکده به سیستم رادیو شناسه(R F I D )
اطلاعیه مهم کارت ورود به جلسه قابل توجه کلیه دانشجویان این مرکز و میهمان تابستان 96
1396/5/16
قابل توجه دانشجویان مهمان پذیرفته شده نیمسال مهر 96
1396/5/16
قابل توجه دانشجویان مهمان پذیرفته شده نیمسال مهر 96
1396/5/16
آدرس پست الکترونیکی واحد پژوهش و فناوری دانشکده انقلاب اسلامی
1396/5/15
اختتامیه طرح سجا
1396/5/11
مقالات علمی پژوهشی
1396/5/9

امام رضا سلام الله عليه :

بصُنْعِ اللّهِ يُسْتَدَلُّ علَيهِ و بالعُقولِ تُعْتَقَدُ مَعْرفَتُهُ، و بالفِطرَةِ تَثْبُتُ حُجّتُهُ؛

از آفريده هاى خدا به وجود او راه برده مى شود و با خردها شناخت او راسخ مى شود و از ره گذر سرشت، برهان بر هستى او آشكار مى گردد.

آلبوم تصاویر

آلبوم رویدادها

آلبوم دانشکده