رشته های انستیتو علوم پایه
رشته گرایش  مقطع
صنايع شيميايي      صنايع شيميايي    کاردانی   
حسابداری حسابداری کاردانی

سرفصل دروس رشته ها


   دانلود : سرفصل دروس رشته صنایع شیمیایی           حجم فایل 386 KB
   دانلود : سرفصل دروس رشته حسابداری           حجم فایل 338 KB