ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی
ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر و بهمن 1396
برنامه زمانبندی و مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی ناپیوسته ورودی مهر و بهمن 1396
 ١١:١٩ - چهارشنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول 97-1396
جدول زمانبندی حذف و اضافه نیمسال اول (مهر) سال تحصیلی 97-1396
جدول زمانبندی حذف و اضافه دانشکده فنی انقلاب اسلامی جهت نیمسال اول ( مهر ) سال تحصیلی 97-1396
 ١٢:٠١ - يکشنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول زمانبندی ثبت نام دانشجویان ورودی جدید
جدول زمانبندی و مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید مقطع کاردانی مهرو بهمن 96
جدول زمانبندی و مراحل ثبت نام دانشجویان ورودی جدید مقطع کاردانی مهرو بهمن 96
 ١٣:١٥ - سه شنبه ٢١ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت نام و آزمون تکدرس و دودرس
ثبت نام و آزمون تکدرس و دودرس
ثبت نام و آزمون تکدرس و دودرس
 ٠٨:٤٥ - يکشنبه ١٢ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
جدول انتخاب واحد نیمسال اول ( مهر ) سال تحصیلی 97-1396
جدول انتخاب واحد نیمسال اول ( مهر ) سال تحصیلی 97-1396
جدول انتخاب واحد دانشکده فنی انقلاب اسلامی جهت نیمسال اول ( مهر ) سال تحصیلی 97-1396
 ١٠:٠٩ - يکشنبه ٥ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
ثبت نام كارآموزي نیمسال اول 97-96
ثبت نام كارآموزي نیمسال اول 97-96
اطلاعیه ثبت نام كارآموزي نیمسال اول 97-96
 ٠٩:٢٤ - يکشنبه ٥ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرویس ایمیـل دانشـگاه فنـی و حرفـه ای
سرویس ایمیـل دانشـگاه فنـی و حرفـه ای
اطلاعیه استفاده از سرویس پست الکترونیکی سازمانی
 ١٣:١٩ - شنبه ٤ شهريور ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>