بازدید مشاور محترم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از دانشکده آئین آشنائی با طرح سجا ضیافت افطار در مصلی امام خمینی(ره) نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مجهز شدن راهبند دانشکده به سیستم رادیو شناسه(R F I D ) بازدید هیات محترم نظارت دانشگاه فنی و حرفه ای از دانشکده فنی انقلاب اسلامی
بازدید مشاور محترم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از دانشکده
بازدید مشاور محترم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از دانشکده
آئین آشنائی با طرح سجا
آئین آشنائی با طرح سجا
ضیافت افطار در مصلی امام خمینی(ره)
ضیافت افطار در مصلی امام خمینی(ره) نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
مجهز شدن راهبند دانشکده به سیستم رادیو شناسه(R F I D )
مجهز شدن راهبند دانشکده به سیستم رادیو شناسه(R F I D )
بازدید هیات محترم نظارت دانشگاه فنی و حرفه ای از دانشکده فنی انقلاب اسلامی
بازدید هیات محترم نظارت دانشگاه فنی و حرفه ای از دانشکده فنی انقلاب اسلامی
تایید نشریه Journal of Numerical Methods in Civil Engineering جهت ارسال مقاله
1396/4/27
آیین نامه فعایت های پژوهشی و کارآفرینی
1396/4/26
بازدید مشاور محترم وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از دانشکده
1396/4/26
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی دانشجویی
1396/4/25
آئین آشنائی با طرح سجا
1396/4/17
قابل توجه دانشجویان این دانشکده
1396/4/4

امام رضا سلام الله عليه :

بصُنْعِ اللّهِ يُسْتَدَلُّ علَيهِ و بالعُقولِ تُعْتَقَدُ مَعْرفَتُهُ، و بالفِطرَةِ تَثْبُتُ حُجّتُهُ؛

از آفريده هاى خدا به وجود او راه برده مى شود و با خردها شناخت او راسخ مى شود و از ره گذر سرشت، برهان بر هستى او آشكار مى گردد.

آلبوم تصاویر

آلبوم رویدادها

آلبوم دانشکده