یکصد و نهمین نشست مدیران ادارات و نهادهای منطقه 18 تهران اولین گردهمایی اساتید محترم هیات علمی استان تهران انتصاب معاونت اداری مالی دانشکده انقلاب اسلامی برگزاری جلسه شورای آموزشی  پژوهشی دانشکده نشست مشترک ریاست محترم دانشکده با دانشجویان خوابگاهی
یکصد و نهمین نشست مدیران ادارات و نهادهای منطقه 18 تهران
یکصد و نهمین نشست مدیران ادارات و نهادهای منطقه 18 تهران
اولین گردهمایی اساتید محترم هیات علمی استان تهران
اولین گردهمایی اساتید محترم هیات علمی استان تهران
انتصاب معاونت اداری مالی دانشکده انقلاب اسلامی
انتصاب معاونت اداری مالی دانشکده انقلاب اسلامی
برگزاری جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشکده
برگزاری جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشکده
نشست مشترک ریاست محترم دانشکده با دانشجویان خوابگاهی
نشست مشترک ریاست محترم دانشکده با دانشجویان خوابگاهی
یکصد و نهمین نشست مدیران ادارات و نهادهای منطقه 18 تهران
1396/9/4
اولین گردهمایی اساتید محترم هیات علمی استان تهران
1396/9/4
انتصاب معاونت اداری مالی دانشکده انقلاب اسلامی
1396/9/1
برگزاری جلسه شورای آموزشی پژوهشی دانشکده
1396/9/1
حذف اضطراری
1396/8/30
انجمن علمی مکانیک خودرو
1396/8/24

امام رضا سلام الله عليه :

بصُنْعِ اللّهِ يُسْتَدَلُّ علَيهِ و بالعُقولِ تُعْتَقَدُ مَعْرفَتُهُ، و بالفِطرَةِ تَثْبُتُ حُجّتُهُ؛

از آفريده هاى خدا به وجود او راه برده مى شود و با خردها شناخت او راسخ مى شود و از ره گذر سرشت، برهان بر هستى او آشكار مى گردد.

آلبوم تصاویر

آلبوم رویدادها

آلبوم دانشکده