معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده : دکتر هادی محمدی زرندینی

معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه راهنمایی‌های علمی و پژوهشی مناسب برای گسترش و توسعه علم می‌باشد. این معاونت به عنوان يکی از کليدی‌ترين حوزه‌های ستادی دانشکده، در زمينه گسترش پژوهش‌های بنيادين، کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاوره‌ای در جهت رفع نيازهای علمی- صنعتی کشور و ارتقاء جايگاه ملی و بين المللی دانشکده فعاليت می‌نمايد. تدوین آیین‌نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با مراکز علمی-تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، برگزاری سمینارها و همایش‌های علمی، نظارت بر تمام امور پژوهشی، کتابخانه، آزمایشگاه جزئی از فعالیت‌های معاونت پژوهش و فناوری می‌باشد.

با توجه به نیاز دانشکده فنی انقلاب اسلامی به پویایی دانشجویان و در راستای رسیدن به اهداف فوق، حوزه پژوهش و فناوري پیشنهادی دارای 4 دفتر تخصصی و یک شورا مي‌باشد. اين دفاتر عبارتند از: دفتر فناوری اطلاعات، دفتر ارتباط با صنعت، دفتر امور علمی و پژوهشی و کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی.

اعضای شورای پژوهشی عبارتند از: ریاست دانشکده انقلاب اسلامی، معاونت پژوهش و فناوری، معاونت آموزشی، رؤسای دفاتر معاونت پژوهش و فناوری، رؤسای انستیتوها و به فراخور نیاز شورا می‌توان از اساتید عضو هیئت علمی یا مدرس نیز دعوت به عمل آورد. این شورا بایستی هر یک هفته یا حداکثر دو هفته در میان تشکیل جلسه دهد.

برخی از سوابق علمی و اجرایی : 

  • هیات علمی آموزشی دانشکده فنی انقلاب اسلامی
  • مدیر گروه کامپیوتر دانشکده فنی انقلاب اسلامی از سال 84-82
  • رییس انستیتو برق دانشکده فنی انقلاب اسلامی از سال 86-84
  • مدیر گروه کامپیوتر دانشکده دختران شریعتی از سال 94-88
  • رییس انستیتو علوم پایه دانشکده فنی انقلاب اسلامی از سال 95-89
  • معاون پژوهشی و فناوری دانشکده فنی انقلاب اسلامی از سال 96
  • فوق لیسانس ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه امیرکبیر تهران از سال 79-77
  • دکتری ریاضی گرایش بهینه سازی دانشگاه امیرکبیر تهران از سال 92

تلفن دفتر :  02166140339

فکس : 02166140339

پست الکترونیک : h_mohammadi@tvu.ac.ir